ลงทะเบียน

ยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเข้า-ออก มหาวิทยาลัย

กำหนดการรับบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้ติดต่อรับบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อความรวดเร็วในการรับบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก ขอให้ท่านดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารใบรับบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย พร้อมลงนาม นำมาในวันที่มาติดต่อรับบัตร

CONTACT US

Contact Information
Chiang Mai University, 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200
053-941109, 053-941190
support@scmc.cmu.ac.th
Monday - Friday
08:30 - 16:30