ลงทะเบียน

ยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเข้า-ออก มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของมาตรการตรวจบัตรผ่านเข้า - ออก 24 ชั่วโมง

1. เพื่อลดจำนวนยานพาหนะที่ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย เป็นทางผ่านเข้า-ออก ซึ่งมีมากกว่า 5,000 คัน/วัน

2. ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน

3. สามารถติดต่อกับผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกรณีทำผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย เช่น จอดรถกีดขวางทางจราจร หรือจอดรถในที่ห้ามจอด เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ใช้พื้นที่ลานจอดรถบริเวณประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย

ประเภทฟิล์มกันความร้อนรถยนต์ที่เครื่องรับสัญญาณ RFID ไม่สามารถอ่านค่าได้

1. รถยนต์ที่ติดฟิล์มปรอทตามมาตรฐานผู้ผลิต เครื่องรับสัญญาณจะไม่สามารถอ่านค่าได้ในบริเวณที่กำหนดไว้ เว้นแต่ต้องย้ายสติกเกอร์ RFID ไปอยู่ในตำแหน่งที่รถยนต์ออกแบบไว้ ณ บริเวณจุดไข่ปลาที่หน้ากระจกรถเท่านั้น

2. รถยนต์ที่ติดฟิล์มกันความร้อนที่มีคุณสมบัติที่กันรังสี UV สูงมาก ทำให้เกิดการกระเจิงของคลื่นวิทยุ และเครื่องรับสัญญาณจะไม่สามารถอ่านค่าได้ ดังนั้น ต้องเอาสติ๊กเกอร์ RFID ติดในตำแหน่งห่างกระจกที่ติดฟิล์ม โดยห้ามนำไปแนบชิดติดกับกระจก เช่น ในตำแหน่งด้านหลังของกระจกมองหลังที่สามารถอ่านได้จากภายนอกรถ

กำหนดการรับบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้ติดต่อรับบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อความรวดเร็วในการรับบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก ขอให้ท่านดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารใบรับบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย พร้อมลงนาม นำมาในวันที่มาติดต่อรับบัตร

CONTACT US

Contact Information
Chiang Mai University, 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200
053-941-494
support@scmc.cmu.ac.th
Monday - Friday
08:30 - 16:30