ลงทะเบียน
ยานพาหนะรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การให้บริการด้วยรถไฟฟ้าสีม่วง (ขส.มช.) ภายในมหาวิทยาลัยฝั่งสวนสัก จะมีรถไฟฟ้า รถตู้ และรถบัสให้บริการ โดยช่วงเวลาการให้บริการได้แก่

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07.00 - 22.00 น.
มช.-สวนดอก 07.00-21.30 น. รอบบริการทุก 10-15 นาที
มช.-แม่เหียะ 07.00-20.30 น. รอบบริการทุก 30 นาที

ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเช็คตำแหน่งรถไฟฟ้า ขส.มช. ตามเส้นทางการให้บริการได้ โดยดาวน์โหลด CMU Mobile Application (CMU Mobile) หรือที่ลิงค์ Real Time Map


ตารางเวลาให้บริการรถไฟฟ้าและรถตู้ขนส่งมวลชน มช. ประจำเดือน กันยายน 2565

02-09-2565
ตารางเวลาให้บริการรถไฟฟ้าและรถตู้ขนส่งมวลชน มช. ประจำเดือน กันยายน 2565 ดาวน์โหลดตารางเดินรถ ขสมช. : cmu.to/timetable

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

02-09-2565
วันที่ 2 กันยายน 2565 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ พลังงาน การจราจร การรักษาความปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

โครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

02-09-2565
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการคมนาคมขนส่งในการจัดโครงการสัมนาในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมในการบริหารการคมนาคมขนส่ง และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจะได้นำไปประยุกตร์ใช้และพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติการวิทยากรจากกองทุนประกันสังคมและสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการบรรยายให้ความรู้และข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ เรือนราชารีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565  

คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

02-09-2565
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ พลังงาน การจราจร การรักษาความปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

02-09-2565
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ พลังงาน การจราจร การรักษาความปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

01-08-2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ พลังงาน การจราจร การรักษาความปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานจังหวัดพะเยา

01-08-2565
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานจังหวัดพะเยา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ พลังงาน การจราจร การรักษาความปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

CMU SMART CITY มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน

19-07-2565
CMU SMART CITY มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน
CMU - Smart Gate

ประตู ทะเบียน
No Data
00-00-0000  00:00:00
No Data
No Data
00-00-0000  00:00:00
No Data
No Data
00-00-0000  00:00:00
No Data
No Data
00-00-0000  00:00:00
No Data
No Data
00-00-0000  00:00:00
No Data
No Data
00-00-0000  00:00:00
No Data

เฟสบุ๊คแฟนเพจลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มช.
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ชั้น 2
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
50200

SCMC (ธุรการ) : 0-5394-1492

SCMC (บัตรผ่านเข้า-ออก) : 0-5394-1494

ขส.มช. (รถไฟฟ้า) : 0-5394-1493

ขส.มช. (รถตู้-รถบัส) : 0-5394-4949

งานรักษาความปลอดภัย : 0-5394-1190-1

support@scmc.cmu.ac.th

จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.

SCMC : Smart Campus Management Center

ขส.มช. (@korsormorchor)