ข่าวประชาสัมพันธ์


ตารางเวลาให้บริการรถไฟฟ้าและรถตู้ขนส่งมวลชน มช. ประจำเดือน ตุลาคม 2564

01-10-2564
ตารางเวลาให้บริการรถไฟฟ้าและรถตู้ขนส่งมวลชน มช. ประจำเดือน ตุลาคม 2564

แนวทางปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing บริเวณ อ่างแก้ว ลานสังคีต อ่างตาดชมพู

23-09-2564
ขอความร่วมมือ ผู้ที่เข้าพื้นที่บริเวณอ่างแก้วลานสังคีตอ่างตาดชมพูปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัย ในการทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ ด้วยความห่วงใย

ปรับกำหนดเวลา เปิด-ปิด ประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป

23-09-2564
ประกาศปรับกำหนดเวลา เปิด-ปิด ประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ : ประตูโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ปรับเป็นเส้นทาง เดินรถทางเดียว ขาเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น สามารถดูแผนที่การเดินรถได้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์

คณะศึกษาดูงาน จากสถาบันนโยบายสาธารณะ (Chiang Mai University School of Public Policy)

09-09-2564
วันที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากสถาบันนโยบายสาธารณะ (Chiang Mai University School of Public Policy) ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ การจราจร การรักษาความปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

กำหนดเวลาการ เปิด-ปิด ประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

15-04-2564
กำหนดเวลาการ เปิด-ปิด ประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

คณะศึกษาดูงานจากบริษัทผลิคภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)

29-03-2564
วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะบุคลากร จากบริษัทผลิคภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ การจราจร การรักษาความปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

ประตูไผ่ล้อม จะเริ่มใช้ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ ในวันที่ 1 เมษายน 2564

23-03-2564
ประตูไผ่ล้อม จะเริ่มใช้ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ ในวันที่ 1 เมษายน 2564 รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ ไม่ได้ลงทะเบียนบัตรผ่านเข้า-ออก มช. หรือบัตรหมดอายุกรุณาใช้เส้นทางอื่น ---------------------------------------------------------------- สามารถลงทะเบียนและต่ออายุได้ที่ https://scmc.cmu.ac.th/web/ ขั้นตอนการลงทะเบียนและต่ออายุ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=912461772577319&id=547779949045505

มช. จับมือ หัวเว่ย ประกาศเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 5G แห่งแรกในอาเซียน

23-03-2564
มช. จับมือ หัวเว่ย ประกาศเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 5G แห่งแรกในอาเซียน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย “5G Powered Smart University Enabled with Cloud and AI” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและการใช้เทคโนโลยี 5G ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ให้มีห้องเรียนอัจฉริยะและโซลูชั่นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลในทุกๆ ด้าน อาทิ Smart Agriculture, Smart Hospital, Smart City, Smart Port, Smart Campus, Smart Store และ Smart Entertainment นอกเหนือไปจากการมีความร่วมมือด้านวิจัยที่กว้างขึ้นแล้ว ยังให้บริการเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Big Data และบริการ Cloud ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ จะกลายเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ โดยได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลล่าสุดและบริการขั้นสูงด้วยเทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ

คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

23-03-2564
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้นำคณะนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานการทำงาน การจัดการ จราจร การรักษาความปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชนของศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  

คณะเอกอัครราชทูตในกลุ่มประเทศ สแกนดิเนเวีย ได้แก่ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน เยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18-03-2564
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตในกลุ่มประเทศ สแกนดิเนเวีย ได้แก่ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดนเพื่อเยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

18-02-2564
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะบุคลากร จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

18-02-2564
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์ แผนผังเส้นทางเดินรถไฟฟ้ารูปแบบใหม่ จำแนกตามสายเดินรถ จำนวน 9 สาย

18-02-2564
ประชาสัมพันธ์ แผนผังเส้นทางเดินรถไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เริ่มใช้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรก จำแนกตามสายเดินรถ จำนวน 9 สาย ได้แก่ สาย 1 Express - สีม่วง สาย 2 - สีเขียวเข้ม สาย 3 - สีเขียวอ่อน สาย 4 - สีแดง สาย 5 - สีเหลือง สาย 6 - สีชมพู สาย 7 - สีน้ำเงิน สาย 8 - สีฟ้า สาย 9 - สีน้ำตาล ดาวน์โหลดแผนผัง : https://cmu.to/route

แผนผังเส้นทางเดินรถไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เริ่มใช้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรก

18-02-2564
ประชาสัมพันธ์ แผนผังเส้นทางเดินรถไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เริ่มใช้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรก การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เกิดจากการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้บริการ แล้วนำมาปรับปรุงให้เส้นทางเดินรถแบบใหม่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยมีหลักการคือ ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปถึงจุดหมาย โดยเปลี่ยนสายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น สถานีกลางรถไฟฟ้า (สถานีหอพักหญิง 3 เดิม) จึงถูกออกแบบให้เป็นจุดเชื่อมต่อหลัก (ยกเว้นสาย1 Express) มีการเพิ่มเส้นทางใหม่ เพื่อลดระยะทางต่อรอบ และลดเวลาการรอรถไฟฟ้ามุ่งเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมบริเวณอาคารเรียนต่างๆ หอพักนักศึกษาและจุดสำคัญเพิ่มมากขึ้นสาย express ยังคงให้บริการตามรูปแบบเดิม โดยเน้นรองรับการเดินทาง ระหว่างพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยและหลังมหาวิทยาลัย โดยจะรับส่งผู้โดยสาร เฉพาะสถานีจุดเชื่อมต่อหลัก จำแนกตามสายเดินรถ จำนวน 9 สาย ได้แก่ สาย 1 Express - สีม่วง สาย 2 - สีเขียวเข้ม สาย 3 - สีเขียวอ่อน สาย 4 - สีแดง สาย 5 - สีเหลือง สาย 6 - สีชมพู สาย 7 - สีน้ำเงิน สาย 8 - สีฟ้า สาย 9 - สีน้ำตาล ดาวน์โหลดแผนผัง : https://cmu.to/routeทั้งนี้ เรายังคงพัฒนาระบบและเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้นต่อไป ดาวน์โหลดแผนผัง : https://cmu.to/transitmap


ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มช.
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ชั้น 2
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
50200

SCMC (ธุรการ) : 0-5394-1492

SCMC (บัตรผ่านเข้า-ออก) : 0-5394-1494

ขส.มช. (รถไฟฟ้า) : 0-5394-1493

ขส.มช. (รถตู้-รถบัส) : 0-5394-4949

งานรักษาความปลอดภัย : 0-5394-1190-1

support@scmc.cmu.ac.th

จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.

SCMC : Smart Campus Management Center

ขส.มช. (@korsormorchor)